Mme Liu Ya Fe

Chine 2014 (109).jpg

Centre médical de Beidaihe

Chine 2014 (115).jpg
Professeur Zhang Guang De

Professeur Yu Ding Hai, Ke Wen,

Maître Zhang Ming Liang

maroc Anna Chine 2017 cours qi gong 630.
maroc Anna Chine 2017 cours qi gong 537.
maroc Anna Chine 2017 cours qi gong 459.
maroc Anna Chine 2017 cours qi gong 555.
maroc Anna Chine 2017 cours qi gong 549.

Le mont Emei 

maroc Anna Chine 2017 cours qi gong 272.
maroc Anna Chine 2017 cours qi gong 562.

Rencontres Emei France Qi Gong

                 Poitiers 2019

IMG_24601.jpg
20190608_223738.jpg
IMG_24541.jpg
maroc Anna Chine 2017 cours qi gong 206.
me liu ya fe et mo 03-2017.jpg
20190904_170905 (2).jpg